Σε ποιους απευθύνεται το ΕΔΕΠΠΕ – Σε τι χρησιμεύει
 

  Το ΕΔΕΠΠΕ προορίζεται να χρησιμοποιείται ως ψυχοδιαγνωστικό μέσο για τη διάγνωση της προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων από διάφορα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, όπως είναι:

α) Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές) με τους μαθητές τους για να έχουν, για τον κάθε μαθητή τους, μια συστηματική περιγραφή του είδους και του βαθμού της προβληματικής συμπεριφοράς του.

-Τα διαγνωστικά δεδομένα του ΕΔΕΠΠΕ μπορεί ο εκπαιδευτικός να τα χρησιμοποιεί ως εξής:

 

β) Άλλοι ειδικοί (ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.ά.) που ασχολούνται με την ψυχοδιαγνωστική και ψυχοθεραπευτική φροντίδα των παιδιών και των εφήβων είτε σε ψυχολογικά – συμβουλευτικά κέντρα και υπηρεσίες είτε ως ιδιώτες – ελεύθεροι λειτουργοί ψυχικής υγείας και αγωγής.

-Οι εν λόγω ειδικοί, χρησιμοποιώντας το ΕΔΕΠΠΕ ως ψυχοδιαγνωστικό μέσο στο καθημερινό τους έργο με παιδιά και εφήβους, μπορούν να εξασφαλίζουν, με τρόπο εύκολο και γρήγορο, πλήθος κρίσιμων διαγνωστικών πληροφοριών τόσο για την κατάρτιση στοχευμένων διορθωτικών – θεραπευτικών παρεμβάσεων όσο και για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών.

Στα έντεκα χρόνια της κυκλοφορίας του ΕΔΕΠΠΕ, στην πρόδρομη έκδοσή του ως ΕΔΕΠ, η αποδοχή του και η χρήση του ήταν ευρεία τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από ειδικούς της ψυχικής υγείας και αγωγής.