Τα τρία (3) έντυπα του ΕΔΕΠΠΕ
 

Στο εξεταστικό υλικό που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΔΕΠΠΕ περιλαμβάνονται τρία (3) χωριστά έντυπα: ένα 104σέλιδο βιβλίο με τίτλο «Οδηγός του ΕΔΕΠΠΕ: Συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων και Αξιολόγηση των Βαθμολογικών Δεδομένων» και δύο 12σέλιδα φυλλάδια, το ένα με τίτλο «Διδακτικό βοήθημα 1» και το άλλο με τίτλο «Διδακτικό βοήθημα 2».

-Το βιβλίο «Οδηγός του ΕΔΕΠΠΕ» (βλέπε αριστερή πλακέτα) αποτελεί το «εγκόλπιο» για τη σωστή χρήση του ΕΔΕΠΠΕ. Περιλαμβάνει όσα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει ο χρήστης του ΕΔΕΠΠΕ για να έχουν τα διαγνωστικά δεδομένα αξιοπιστία και εγκυρότητα. Είναι, θα λέγαμε, ο «τσελεμεντές» του ΕΔΕΠΠΕ.

-Το «Διδακτικό βοήθημα 1» (βλέπε δεξιά πλακέτα) και το «Διδακτικό βοήθημα 2» περιλαμβάνουν τις οδηγίες για τη βαθμολόγηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Προορίζονται για να χρησιμοποιούνται, ως προπαιδευτική άσκηση, από «πρωτόπειρους» που πρόκειται να συμπληρώσουν το ΕΔΕΠΠΕ, ώστε να μελετήσουν και να διδαχθούν τις σχετικές οδηγίες, πριν αρχίσει η συμπλήρωσή του. Είναι για προαιρετική χρήση!

Τα εν λόγω έντυπα μπορεί ο χρήστης να τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή του και, ελευθέρως, να τα εκτυπώνει (είναι σε pdf), ώστε να τα χρησιμοποιεί, εναλλακτικά, σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.