Δυνατότητα υποστήριξης των χρηστών
 

Η επιστημονική διαχείριση του ΕΔΕΠΠΕ γίνεται από το «Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Εφήβου: Ι.Ν. Παρασκευόπουλος» (βλέπε ένθετη πλακέτα).

Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου είναι στη διάθεση των χρηστών του ΕΔΕΠΠΕ για επίλυση τυχόν αποριών τους σχετικά τόσο με τη δομή και τη λειτουργία του λογισμικού όσο και με τον τρόπο παρουσίασης των διαγνωστικών δεδομένων.

Επίσης, το προσωπικό του Κέντρου, σε συνεργασία και με εξωτερικούς ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, είναι στη διάθεση του κάθε χρήστη του ΕΔΕΠΠΕ, μετά από ιδιωτική συμφωνία, για να παράσχουν βοήθεια για την ψυχοδιαγνωστική ερμηνεία και τη διορθωτική – ψυχοθεραπευτική αξιοποίηση των διαγνωστικών δεδομένων ενός παιδιού/ενός εφήβου του «πελατολογίου» του χρήστη, καθώς και για τη συγγραφή σχετικής «Διαγνωστικής Έκθεσης».