Διαδικτυακή διαχείριση του ΕΔΕΠΠΕ (www.edeppe.net)
 

Η διαχείριση του ΕΔΕΠΠΕ γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

-Ο δικαιούχος χρήστης του ΕΔΕΠΠΕ μπορεί, με την προμήθεια προσωπικού κωδικού (username – password), να έχει πρόσβαση στο αναρτημένο λογισμικό του ΕΔΕΠΠΕ και, μέσω αυτού, να διεκπεραιώνει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για τη χρήση του ΕΔΕΠΠΕ.

-Δηλαδή, με το λογισμικό του ΕΔΕΠΠΕ, ο χρήστης μπορεί, ηλεκτρονικά, να επιλέγει και να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο που «ταιριάζει» στην εκάστοτε περίπτωση και να ανακαλεί στην οθόνη του υπολογιστή του, με δυνατότητα τόσο για επισκόπηση όσο και για εκτύπωση, τα ποιοτικά και ποσοτικά εξεταστικά δεδομένα για τη διαγνωστική αξιολόγηση του είδους και του βαθμού της προβληματικής συμπεριφοράς που τυχόν παρουσιάζει το αξιολογούμενο παιδί/έφηβος.

 

Η ανάκληση των εν λόγω διαγνωστικών δεδομένων γίνεται σε δύο μορφές:

 α) Ατομικό ιστορικό, όπου ανακαλούνται, χωριστά για κάθε συγκεκριμένο παιδί/έφηβο, ΟΛΕΣ οι εξετάσεις που έχει ήδη διενεργήσει ο χρήστης με το ΕΔΕΠΠΕ σε χρονολογική σειρά της διενέργειας των εξετάσεων.

 β) Γενικό ιστορικό, όπου ανακαλούνται, μαζί για όλα τα παιδιά/τους εφήβους, ΟΛΕΣ οι εξετάσεις που έχει ήδη διενεργήσει ο χρήστης με το ΕΔΕΠΠΕ τόσο σε χρονολογική σειρά της διενέργειας των εξετάσεων όσο και σε αλφαβητική σειρά του επωνύμου των εξετασθέντων.