Εγγραφή νέου χρήστη: Κοστολόγιο
 

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ΕΔΕΠΠΕ έχουν οι εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές) και άλλοι ειδικοί της ψυχικής υγείας και αγωγής (ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, λογοθεραπευτές κ.ά.).

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΕΔΕΠΠΕ (η απόκτηση username - password) γίνεται με την εφάπαξ καταβολή ενός παραβόλου. Η πρόσβαση αυτή ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό.

- Η χρήση της πλατφόρμας για «Εξέταση» ατομικών περιπτώσεων (συμπλήρωση ερωτηματολογίων και αξιολόγηση των βαθμολογικών δεδομένων) γίνεται με την προμήθεια «Πιστωτικών Μονάδων» (συντομογραφικώς Π.Μ).

- Κάθε μία (1) Π.Μ. αντιστοιχεί σε μία (1) «Εξέταση» και για οποιοδήποτε από τα έξι (6) ερωτηματολόγια.

Με την καταβολή του παραβόλου και την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης, ο χρήστης μπορεί ελευθέρως να χρησιμοποιεί τα τρία (3) έντυπα του ΕΔΕΠΠΕ σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή (βλέπε εικονίδιο «Τα τρία (3) έντυπα»).

- Επιπλέον, ο νέος χρήστης πιστώνεται, δωρεάν, με δέκα (10) Π.Μ. (bonus).

Κοστολόγιο:

Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε ΕΓΓΡΑΦΗ, κάνετε κλικ «εδώ».