Η χρήση των δεδομένων του ΕΔΕΠΠΕ: Περιορισμοί
 

Δικαίωμα προμήθειας και χρήσης του ΕΔΕΠΠΕ έχουν οι εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές) και οι ειδικοί που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και αγωγή των παιδιών και των εφήβων (ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σχολικοί σύμβουλοι, λογοθεραπευτές κ.ά.). Κάθε δικαιούχος ενδιαφερόμενος, εκπαιδευτικός ή άλλος ειδικός, μπορεί, ελευθέρως, να προμηθευθεί το ΕΔΕΠΠΕ.

Η αξιοποίηση όμως των διαγνωστικών δεδομένων του ΕΔΕΠΠΕ δεν είναι ελεύθερη για όλους τους σκοπούς. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

α) Αξιοποίηση για προσωπική ενημέρωση του χρήστη: Πρόκειται για τις περιπτώσεις που ο χρήστης του ΕΔΕΠΠΕ αρκείται στην αξιοποίηση των διαγνωστικών δεδομένων μόνον για δική του ενημέρωση.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρήστης πρέπει να έχει μελετήσει επισταμένως το βιβλίο «Οδηγός του ΕΔΕΠΠΕ» (βλέπε εικονίδιο «Τα τρία (3) έντυπα») και να έχει φροντίσει να εξοικειωθεί με τη χρήση του λογισμικού του ΕΔΕΠΠΕ.

β) Αξιοποίηση για επίσημη επίκληση προς «τρίτους»: Πρόκειται για τις περιπτώσεις που ο χρήστης του ΕΔΕΠΠΕ προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα διαγνωστικά δεδομένα στην επικοινωνία του και στη συνεργασία του με άλλα πρόσωπα και φορείς. Να κάνει, δηλαδή, επίσημη επίκληση των δεδομένων προς «τρίτους».

Στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης του ΕΔΕΠΠΕ πρέπει να έχει παρακολουθήσει το «Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΔΕΠΠΕ» και να του έχει χορηγηθεί η σχετική «Βεβαίωση» επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Πληροφορίες για το « Πρόγραμμα του ΕΔΕΠΠΕ» δίνονται στο εικονίδιο «Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα».